Nazwa pełna

WOŁOMIŃSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE

KRS

0000754045

NIP

1251684048

REGON

381808209

Adres siedziby

Korsaka 4, 05-200 Wołomin, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

15 listopada 2018 r.

Wielkość organizacji

NGO

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu

Sprawozdanie za rok 2021

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018