Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 15 stycznia 2019 r.

Nazwa pełna

WOŁOMIŃSKIE TOWARZYSTWO TENISOWE

KRS

0000754045

NIP

1251684048

REGON

381808209

Adres siedziby

Korsaka 4, 05-200 Wołomin, Polska

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

15 listopada 2018 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu

Cel działania

Popularyzowanie, rozwijanie i propagowanie tenisa ziemnego, innych form sportu i wychowania fizycznego wśród swoich członków oraz w środowisku społeczeństwa wołomina i okolic.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018