Nazwa pełna

FELIX INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000753921

NIP

5252767494

REGON

381609881

Data rejestracji

19 października 2018 r.

Adres siedziby

Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Sprawozdanie za okres 3 września 2018 r. — 31 grudnia 2019 r.
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

62,9 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Członek zarządu działający samodzielnie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
  • Od 27 września 2019 r.

    Wartość udziałów

    100 tys. zł

    Liczba udziałów

    2000

    Posiada całość akcji spółki

    TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019