Dane aktualne

Nazwa pełna

COMPOSI-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

17 października 2018 r.

KRS

0000753809

NIP

9522187812

REGON

381596612

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Adres siedziby

Szachowa 1, 04-894 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja wyrobów z gumy I tworzyw sztucznych

 • Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn I urządzeń

 • Pozostała produkcja wyrobów

 • Badania naukowe I prace rozwojowe

 • Działalność w zakresie architektury I inżynierii; Badania I analizy techniczne

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

 • Edukacja

 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego

 • Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep I naczep, z wyłączeniem motocykli

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019

4 aktualne powiązania