Nazwa pełna

DOM KREDYTOWY VICTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000753670

NIP

5242773671

REGON

360118493

Data rejestracji

18 października 2018 r.

Adres siedziby

Kąty Grodziskie 105, 03-289 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT

Zwolniony

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym prezesa zarządu. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu i wiceprezes zarządu jednoosobowo, dwóch członków zarządu działających łącznie, albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Inne dane

Adres www

WWW.DKVICTORIA.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018