Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 14 maja 2019 r.

Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE TRANSHUMANISTYCZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000752311

NIP

9512470995

REGON

381549802

Data rejestracji

11 października 2018 r.

Adres siedziby

Kłobucka 8C / 64, 02-699 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Popularyzacja wiedzy na temat transhumanizmu i promowanie filozofii transhumanizmu; 2. Działalność na rzecz poprawy jakości życia ludzkiego poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii oraz popularyzacja wiedzy na temat stosowanych do tego technologii; 3. Działanie na rzecz pozytywnego odbioru nowych technologii; 4. Promowanie postępu technologicznego i/oraz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy; 5. Popularyzacja nauki; 6. Wspieranie rozwoju Polskiego przemysłu technologicznego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu wraz z członkiem zarządu lub wiceprezes zarządu wraz z członkiem zarządu łącznie. W sprawach w których wartość zobowiązania stowarzyszenie nie przekracza kwoty 5. 000,00 zł stowarzyszenie może reprezentować prezes zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

MATEUSZ_LUKASIAK@WP.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY