Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE TRANSHUMANISTYCZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000752311

NIP

9512470995

REGON

381549802

Adres siedziby

Kłobucka 8C / 64, 02-699 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Popularyzacja wiedzy na temat transhumanizmu I promowanie filozofii transhumanizmu; 2. Działalność na rzecz poprawy jakości życia ludzkiego poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii oraz popularyzacja wiedzy na temat stosowanych do tego technologii; 3. Działanie na rzecz pozytywnego odbioru nowych technologii; 4. Promowanie postępu technologicznego I/oraz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy; 5. Popularyzacja nauki; 6. Wspieranie rozwoju polskiego przemysłu technologicznego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes zarządu wraz z członkiem zarządu lub wiceprezes zarządu wraz z członkiem zarządu łącznie. W sprawach w których wartość zobowiązania stowarzyszenie nie przekracza kwoty 5. 000,00 zł stowarzyszenie może reprezentować prezes zarządu samodzielnie.

Organ sprawujący nadzór
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
  • 27. 08. 2017 r. - sporządzenie statutu; Zmiana 20. 02. 2018 r. , 19. 06. 2018 r.

Inne dane

Adres e-mail

MATEUSZ_LUKASIAK@WP.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

{{ fieldValue.v }}