Nazwa pełna

PODKARPACKIE TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000752289

NIP

8133793558

REGON

381529797

Data rejestracji

9 października 2018 r.

Data ostatniej zmiany

21 lutego 2019 r.

Adres siedziby

Fryderyka Szopena 51 / 118, 35-959 Rzeszów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność w zakresie informacji turystycznej

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność pilotów wycieczek I przewodników turystycznych

  • Wydawanie książek

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Działalność portali internetowych

  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

  • Działalność agencji reklamowych

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Działalność agentów turystycznych

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest samodzielnie prezes zarządu, jeżeli zarząd jest jednoosobowy, a jeżeli zarząd jest wieloosobowy wymagane jest współdziałnie dwóch członków zarządu lub członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019