Nazwa pełna

"UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000075180

NIP

8550004125

REGON

000288260

Adres siedziby

Nowowiejskiego 2, 72-600 Świnoujście, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

21 grudnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

13,3 mln zł

Kapitał docelowy

13,3 mln zł

Kapitał wpłacony

13,3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Przy zarządzie wieloosobowym - reprezentacja dwuosobowa przy zarządzie jednoosobowym reprezentacja jednoosobowa.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 27 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

25,3 tys. zł

2022 r.

23 tys. zł

2021 r.

8,4 mln zł

2020 r.

1,6 mln zł

2017 r.

2,1 mln zł

2014 r.

2,4 mln zł

2013 r.

4,1 mln zł

2012 r.

3,7 tys. zł

2011 r.

41 tys. zł

2010 r.

218 tys. zł

2009 r.

36 tys. zł

2008 r.

194 tys. zł

2007 r.

6,7 tys. zł

2006 r.

396,7 tys. zł

2004 r.

26,2 tys. zł

2004
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2017
2020
2021
2022
2023
26,2 tys. zł 396,7 tys. zł 6,7 tys. zł 194 tys. zł 36 tys. zł 218 tys. zł 41 tys. zł 3,7 tys. zł 4,1 mln zł 2,4 mln zł 2,1 mln zł 1,6 mln zł 8,4 mln zł 23 tys. zł 25,3 tys. zł
Inne dane

Adres www

WWW.UZDROWISKO.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 6323 SĄD REJONOWY W SZCZECINIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2002