Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

332,5 tys. zł

2019 r.

132 tys. zł

2018 r.

585,8 tys. zł

2017 r.

16,4 mln zł

2016 r.

485,2 tys. zł

2006 r.

173,4 tys. zł

2005 r.

134,6 tys. zł

2004 r.

18,6 mln zł

2004
2005
2006
2016
2017
2018
2019
2020
18,6 mln zł 134,6 tys. zł 173,4 tys. zł 485,2 tys. zł 16,4 mln zł 585,8 tys. zł 132 tys. zł 332,5 tys. zł