Poprzednio

DRONHUB INNOVATIONS

Nazwa pełna

DRONEHUB GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000750127

NIP

5170394868

REGON

381388990

Adres siedziby

954E, 36-002 Jasionka, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 września 2018 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego, spółkę reprezentuje członek zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego, do reprezentacji spółki wymagane jest współdziałalnie dwóch członków zarządu łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

34,9 tys. zł

2019 r.

2,6 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019