Poprzednio

"SKLEJKA - PISZ" PAGED

Nazwa pełna

PAGED PISZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000749961

NIP

8490000016

REGON

000123004

Adres siedziby

Kwiatowa 1, 12-200 Pisz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

24 września 2018 r.

Kapitał zakładowy

219,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub, jeżeli została ustanowiona prokura - członek zarządu łącznie z prokurentem. W przypadk zarządu jednoosobowego - do reprezentacji spółki upoważniony jest powołany członek zarządu samodzielnie i jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  219,5 mln zł

  Liczba udziałów

  4389000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 24 lutego 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

13,9 tys. zł

2020 r.

172,6 tys. zł

2018 r.

3,3 tys. zł

2016 r.

16,1 tys. zł

2015 r.

35,6 tys. zł

2013 r.

15,7 tys. zł

2012 r.

6,1 mln zł

2011 r.

10 tys. zł

2007 r.

38,1 tys. zł

2006 r.

10,6 tys. zł

2006
2007
2011
2012
2013
2015
2016
2018
2020
2021
10,6 tys. zł 38,1 tys. zł 10 tys. zł 6,1 mln zł 15,7 tys. zł 35,6 tys. zł 16,1 tys. zł 3,3 tys. zł 172,6 tys. zł 13,9 tys. zł
Inne dane

Adres e-mail

SKLEJKAPISZ@PAGED.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019