Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 14 września 2018 r.

Nazwa pełna

NEUROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000748830

NIP

7252282941

REGON

381309819

Data rejestracji

14 września 2018 r.

Status płatnika VAT

Niezarejestrowany

Adres siedziby

Aleja T. Kościuszki 80/82 / 301, 90-437 Łódź, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

6 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja elementów elektronicznych

 • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

 • Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

 • Działalność fizjoterapeutyczna

 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • Od 14 września 2018 r.

  Wartość udziałów

  2 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 września 2018 r.

  Wartość udziałów

  2 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 września 2018 r.

  Wartość udziałów

  2 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019