Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,8 mln zł

2021 r.

10,2 mln zł

2020 r.

108,9 tys. zł

2017 r.

161,5 tys. zł

2016 r.

31,3 tys. zł

2015 r.

80,3 tys. zł

2012 r.

10,7 tys. zł

2011 r.

275,2 tys. zł

2009 r.

12 tys. zł

2007 r.

3,3 tys. zł

2006 r.

4,3 tys. zł

2005 r.

17,9 tys. zł

2005
2006
2007
2009
2011
2012
2015
2016
2017
2020
2021
2022
17,9 tys. zł 4,3 tys. zł 3,3 tys. zł 12 tys. zł 275,2 tys. zł 10,7 tys. zł 80,3 tys. zł 31,3 tys. zł 161,5 tys. zł 108,9 tys. zł 10,2 mln zł 2,8 mln zł