Nazwa pełna

NADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000074847

NIP

6462070334

REGON

273303200

Adres siedziby

Towarowa 23, 43-100 Tychy, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 grudnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

137 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy to do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

382,7 tys. zł

2021 r.

10,2 mln zł

2020 r.

108,9 tys. zł

2017 r.

161,5 tys. zł

2016 r.

31,3 tys. zł

2015 r.

80,3 tys. zł

2012 r.

10,7 tys. zł

2011 r.

275,2 tys. zł

2009 r.

12 tys. zł

2007 r.

3,3 tys. zł

2006 r.

4,3 tys. zł

2005 r.

17,9 tys. zł

2005
2006
2007
2009
2011
2012
2015
2016
2017
2020
2021
2022
17,9 tys. zł 4,3 tys. zł 3,3 tys. zł 12 tys. zł 275,2 tys. zł 10,7 tys. zł 80,3 tys. zł 31,3 tys. zł 161,5 tys. zł 108,9 tys. zł 10,2 mln zł 382,7 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 13781 SĄD REJONOWY,WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.1996