SPÓŁKA AKCYJNA

Numer KRS

0000074725

Numer NIP

6340135506

Numer REGON

271173609

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Adres WWW

WWW.ELEKTROBUDOWA.PL

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Kapitał zakładowy

10 mln

ul. Porcelanowa 12

40-246 Katowice

Polska

Działalność według PKD
  • 43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
  • 25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
  • 25, 62, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
  • 27, 12, Z, PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  • 27, 32, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI
  • 27, 90, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
  • 33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
  • 41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
  • 42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
  • 43, 29, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
Ten podmiot jest wspólnikiem w: