Nazwa pełna

ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000074725

NIP

6340135506

REGON

271173609

Data rejestracji

29 grudnia 2001 r.

Adres siedziby

Porcelanowa 12, 40-246 Katowice, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

10 mln zł

Kapitał wpłacony

10 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 28 wpisów historycznych
Inne dane

Adres e-mail

ELEKTROBUDOWA@ELEKTROBUDOWA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 7682 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY