Nazwa pełna

UNIREST OLIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000747066

NIP

5272863634

REGON

381174615

Data rejestracji

31 sierpnia 2018 r.

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła Ii 29, 00-867 Warszawa, Polska

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

544,5 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki oraz do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawniony jest komplementariusz.

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019