Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 20 września 2018 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA POLSKO-PORTUGALSKA ENTRE

KRS

0000746607

NIP

8982245479

REGON

381351856

Adres siedziby

Władysława Łokietka 12 / Co 12, 50-243 Wrocław, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

20 września 2018 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Cel działania

1. Wspieranie i propagowanie Polskiej kultury w portugalii i krajach portugalskojęzycznych; 2. Wspieranie i propagowanie portugalskiej kultury (a także kultur krajów portugalskojęzycznych) w Polsce; 3. Wspieranie wszystkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności kulturalnej w ramach działań polsko-portugalskich; 4. Inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury i edukacji w ramach wymiany kulturowej polsko-portugalskiej; 5. Wspieranie i inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wzrost świadomości Polskiego dziedzictwa kulturowego w portugalii, oraz portugalskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce; 6. Rozwój świadomości międzykulturowej; 7. Wspieranie twórców i tworzenie warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia, zarówno profesjonalnych jak i amatorów; 8. Wspieranie i promowanie twórców i tworzenie warunków promocji twórczości uznanych i rozpoznawalnych twórców; 9. Promocja i popularyzacja międzykulturowych zjavyisk i idei w kulturze; 10. Promocja i popularyzacja tradycyjnych zjawisk i idei w kulturze; 11. Promocja i popularyzacja lokalnych, narodowych zjawisk i idei w kulturze; 12. Prowadzenie i promocja edukacji poszerzającej wiedzę o kulturach Polskiej i portugalskiej; Ciąg dalszy w § 5 statutu.

Organ sprawujący nadzór