Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

45,6 tys. zł

2019 r.

28,4 mln zł

2017 r.

4,3 mln zł

2017
2019
2020
4,3 mln zł 28,4 mln zł 45,6 tys. zł