Nazwa pełna

BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000744521

NIP

8992794360

REGON

364963245

Adres siedziby

Bierutowska 57-59 / Bud.iii, 51-317 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

13 sierpnia 2018 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

328,7 tys. zł

Kapitał docelowy

29,3 tys. zł

Kapitał wpłacony

328,7 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

29,3 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

30,2 tys. zł

2019 r.

28,4 mln zł

2017 r.

4,3 mln zł

2017
2019
2020
4,3 mln zł 28,4 mln zł 30,2 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

11,7 mln zł

7,8 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018