Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 8 sierpnia 2018 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA IM. JANA ANTONIEGO MIKULICZA-RADECKIEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000743528

NIP

5971746006

REGON

380951979

Data rejestracji

8 sierpnia 2018 r.

Adres siedziby

Rolnicza 11, 74-400 Dębno, Polska

Cel działania

1. Promocja nauki i badań, w szczególności w dziedzinie medycyny i farmacji w Polsce i poza jej granicami. 2. Promocja ratownictwa przed śmiertelnym zagrożeniem oraz - promocja zdrowia publicznego i publicznej służby zdrowia. 3. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na pomoc tym, którzy są w potrzebie. 4. Działaniu na rzecz promocji zdrowia, edukacji i profilaktyki zdrowotnej. 5. Skupianie wokół idei fundacji ludzi w Polsce oraz poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży. 6. Prewencja nagłej śmierci sercowej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji, w tym majątkowych jest upoważniony każdy członek zarządu fundacji samodzielnie (reprezentacja samoistna).

  • PREZES ZARZĄDU FUNDACJI

  • Od 8 sierpnia 2018 r.

    WICEPREZES ZARZĄDU FUNDACJI

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

FUNDACJA.MIKULICZA@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY