Nazwa pełna

UNIREST MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000743169

NIP

5272860096

REGON

380929081

Data rejestracji

3 sierpnia 2018 r.

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła Ii 29, 00-867 Warszawa, Polska

Sprawozdanie za okres 3 sierpnia 2018 r. — 31 grudnia 2019 r.
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

24,9 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki oraz do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawniony jest komplementariusz. Komplementariuszem jest unirest management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Sposób reprezentacji komplementariusza: do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu komplementariusza upoważnieni są: -prezes zarządu, wiceprezes zarządu ds. Inwestycji, wiceprezes zarządu ds. Finansowych jednoosobowo, -wiceprezes zarządu ds. Hoteli oraz pozostali członkowie zarządu łacznie z innym członkiem zarządu lub prokurentem. W skład zarządu komplementariusza wchodzi : krzysztof bubrowiecki - prezes zarządu, tomasz wiesław grabowski - wiceprezes zarządu ds. Finansowych, władysław dębski - wiceprezes zarządu ds. Inwestycji, mirosław moczarski - wiceprezes zarządu ds. Hoteli

Wspólnicy
 • Od 3 sierpnia 2018 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  2.950,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  2.950,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 3 sierpnia 2018 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 3 sierpnia 2018 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019