Poprzednio

SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MLEKOVITA"

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

13,4 mln zł

3,4 mln zł