Nazwa pełna

TOPBOX HOLDING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000742729

NIP

5252758147

REGON

380904684

Adres siedziby

Jarosława Dąbrowskiego 46 / 1, 02-561 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 sierpnia 2018 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki w przypadku zarządu jednoosobowego upoważniony jest członek zarządu samodzielnie, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za okres 21 maja 2018 r. — 31 grudnia 2018 r.

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Od 2 sierpnia 2018 r.

  Wartość udziałów

  44 tys. zł

  Liczba udziałów

  880

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 1 września 2020 r.

  Wartość udziałów

  50 tys. zł

  Liczba udziałów

  1000

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018