Nazwa pełna

CREOHTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000741480

NIP

6572938644

REGON

380824637

Data rejestracji

24 lipca 2018 r.

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła Ii 29, 00-867 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu i wiceprezes zarządu jednoosobowo, a pozostali członkowie zarządu łącznie z innym członkiem zarządu lub prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 24 lipca 2018 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  99

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019