Nazwa pełna

UNIREST MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000741339

NIP

5272859087

REGON

380834682

Data rejestracji

25 lipca 2018 r.

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła Ii 29, 00-867 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Sprawozdanie za okres 25 lipca 2018 r. — 31 grudnia 2019 r.
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

8,4 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: - prezes zarządu, wiceprezes zarządu ds. Inwestycji, wiceprezes zarządu ds. Finansowych jednoosobowo - wiceprezes zarządu ds. Hoteli oraz pozostali członkowie zarządu łącznie z innym członkiem zarządu lub prokurentem

Wspólnicy
 • Od 25 lipca 2018 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  99

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019