Nazwa pełna

CENTRUM ANALIZ LEGISLACYJNYCH I POLITYKI EKONOMICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000738871

NIP

5252758360

REGON

380916397

Data rejestracji

2 sierpnia 2018 r.

Data ostatniej zmiany

11 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Śmiała 26, 01-523 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

20 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Przedmiot pozostałej działalności
  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Działalność portali internetowych

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Sprawozdanie za okres 14 lutego 2018 r. — 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu albo członek zarządu łącznie z prokurentem

Wspólnicy
Prokurenci
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@FEDERACJAPRZEDSIEBIORCOW.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018