Dane aktualne

Nazwa pełna

TBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

29 czerwca 2018 r.

KRS

0000738625

NIP

7262673608

REGON

380631915

Kapitał zakładowy

51.5 tys. zł

Adres siedziby

Aleja T. Kościuszki 80/82 / 301, 90-437 Łódź, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Przedmiot pozostałej działalności
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
  • 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ

    Posiada całość akcji spółki

    NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018

2 aktualne powiązania