Nazwa pełna

OSIEDLE POŁUDNIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000738365

NIP

5833312157

REGON

380672558

Adres siedziby

Tartaczna 2 / 12, 80-839 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 czerwca 2018 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Czas, na jaki została utworzona organizacja

DO CZASU ZAKOŃCZENIA REALIZACJI INWESTYCJI "OSIEDLE PLUS" W GDAŃSKU

Kapitał zakładowy

15 tys. zł

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • Od

    03.10.2022

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018