Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 21, obowiązujące od 11 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE MOTOROWE OŚRODKÓW DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000073804

NIP

6772188751

REGON

356396120

Data rejestracji

17 grudnia 2001 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Omulewska 27, 04-128 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała działalność związana ze sportem

  • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność obiektów sportowych

  • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli oraz wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

  • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004