Nazwa pełna

POLSKIE STOWARZYSZENIE MOTOROWE OŚRODKÓW DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000073804

NIP

6772188751

REGON

356396120

Data rejestracji

17 grudnia 2001 r.

Adres siedziby

Omulewska 27, 04-128 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy I pilotażu

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostała działalność związana ze sportem

  • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Działalność obiektów sportowych

  • Wynajem I dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli oraz wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Wynajem I dzierżawa samochodów osobowych I furgonetek

  • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2004