Koszty ogółem

Koszty działalności operacyjnej

Koszty - Usługi obce

Koszty - Wynagrodzenia

Koszty - Pozostałe

Koszty finansowe - Odsetki

Koszty finansowe