Nazwa pełna

MSU GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000737269

NIP

9671422454

REGON

000451671

Adres siedziby

Plac Piastowski 3, 85-012 Bydgoszcz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 czerwca 2018 r.

Kapitał zakładowy

1,1 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu jednoosobowo, 2) w przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu w tym prezesa zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 21 czerwca 2018 r.

  Wartość udziałów

  569,3 tys. zł

  Liczba udziałów

  11386

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

14,2 mln zł

2022 r.

21,1 mln zł

2021 r.

20,8 mln zł

2020 r.

14,8 mln zł

2019 r.

4,1 mln zł

2019
2020
2021
2022
2023
4,1 mln zł 14,8 mln zł 20,8 mln zł 21,1 mln zł 14,2 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018