Nazwa pełna

LIME ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000737058

NIP

5252754155

REGON

380549295

Data rejestracji

19 czerwca 2018 r.

Data ostatniej zmiany

26 marca 2019 r.

Adres siedziby

Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Działalność agencji reklamowych

 • Działalność fotograficzna

 • Działalność organizatorów turystyki

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Działalność związana z projekcją filmów

Sprawozdanie za okres 19 czerwca 2018 r. — 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

Wspólnicy
 • Od 19 czerwca 2018 r.

  94 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.700,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018