Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 19 marca 2020 r.

Nazwa pełna

LIME ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000737058

NIP

5252754155

REGON

380549295

Data rejestracji

19 czerwca 2018 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

 • Działalność agencji reklamowych

 • Działalność fotograficzna

 • Działalność organizatorów turystyki

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

 • Działalność związana z projekcją filmów

Sprawozdanie za rok 2019
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

Wspólnicy
 • Od 19 czerwca 2018 r.

  Wartość udziałów

  4.7 tys. zł

  Liczba udziałów

  94

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018