Dane aktualne

Nazwa pełna

LIME ON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 czerwca 2018 r.

KRS

0000737058

NIP

5252754155

REGON

380549295

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

  • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych I muzycznych

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

  • Działalność agencji reklamowych

  • Działalność fotograficzna

  • Działalność organizatorów turystyki

  • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  • Działalność związana z projekcją filmów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018

2 aktualne powiązania