Nazwa pełna

TECHUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000736755

NIP

5170391344

REGON

380555746

Adres siedziby

Stanisława Moniuszki 11, 35-015 Rzeszów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 czerwca 2018 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Przy zarządzie jednoosobowym - prezes zarządu, 2. Przy zarządzie złożonym z dwu i więcej osób - dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem, nie wyłącza to ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ogranicza praw prokurentów wypływających z przepisów o prokurze.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

1,9 tys. zł

2021 r.

44 tys. zł

2020 r.

32,8 tys. zł

2020
2021
2022
32,8 tys. zł 44 tys. zł 1,9 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018