Nazwa pełna

BD INWESTOR 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŻELAZNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000736032

NIP

6342932081

REGON

380486229

Adres siedziby

Wincentego Pola 32A, 40-596 Katowice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

13 czerwca 2018 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu podmiotu upoważniony jest komplementariusz samodzielnie-spółka bd inwestor 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w katowicach,reprezentowana przez zarząd tejże spółki,zgodnie ze sposobem reprezentacji. Sposób reprezentacji w bd inwestor 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; W przypadku zarządu jednoosobowego do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie lub prokurent samoistny samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem. Zarząd bd inwestor 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Tomasz krzysztof osior-prezes zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
  • Komandytariusz

    NIE

  • Od 13 czerwca 2018 r.

    Komandytariusz

    TAK

    Wysokość sumy komandytowej

    1.000,00ZŁ

    Wartość wkładu umówionego

    1.000,00ZŁ

    Wkład niepieniężny

    NIE

    Wartość wkładu wniesionego

    1.000,00ZŁ

    Wkład niepieniężny

    NIE

  • Od 13 czerwca 2018 r.

    Komandytariusz

    TAK

    Wysokość sumy komandytowej

    1.000,00ZŁ

    Wartość wkładu umówionego

    1.000,00ZŁ

    Wkład niepieniężny

    NIE

    Wartość wkładu wniesionego

    1.000,00ZŁ

    Wkład niepieniężny

    NIE

  • Od 12 września 2018 r.

    Komandytariusz

    TAK

    Wysokość sumy komandytowej

    1.000,00 ZŁ

    Wartość wkładu umówionego

    1.000,00 ZŁ

    Wkład niepieniężny

    NIE

    Wartość wkładu wniesionego

    1.000,00 ZŁ

    Wkład niepieniężny

    NIE

Inne dane

Adres www

WWW.BDINWESTOR.PL

Adres e-mail

BIURO@BDINWESTOR.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018