Nazwa pełna

FUNDACJA RODZICE MAJĄ GŁOS

KRS

0000735237

NIP

5252752742

REGON

380455967

Adres siedziby

Ks. Jerzego Popiełuszki 4 / 26A, 01-501 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

7 czerwca 2018 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu, w tym wiceprezes, działających łącznie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Cel działania

1) poprawa jakości systemu nauczania w Polsce; 2) działanie na rzecz otwartego procesu tworzenia i zmian systemu nauczania w Polsce; 3) przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole; 4) działanie na rzecz powszechnego systemu nauczania uwzględniającego takie wartości jak demokracja, tolerancja i równouprawnienie. 5) działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich dzieci i młodzieży

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018