Nazwa pełna

FUNDACJA RODZICE MAJĄ GŁOS

KRS

0000735237

NIP

5252752742

REGON

380455967

Adres siedziby

Ks. Jerzego Popiełuszki 4 / 26A, 01-501 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

7 czerwca 2018 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prezes działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu, w tym wiceprezes, działających łącznie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018