Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

12,4 mln zł

5,3 mln zł

2007 - 2013

3

5,7 mln zł

2,9 mln zł

Łącznie

4

18,1 mln zł

8,2 mln zł