Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 5 czerwca 2018 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE DOLINA SMAKU

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000734458

NIP

8672245232

REGON

380416358

Data rejestracji

5 czerwca 2018 r.

Adres siedziby

Mikołaja Kopernika 25 / 33, 39-400 Tarnobrzeg, Polska

Cel działania

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju gospodarczego, informacyjnego, edukacyjnego, turystycznego, kulturalnego, artystycznego, kulinarnego, sportowego, społecznego, obywatelskiego, promocja zdrowia wśród mieszkańców regionu podkarpckiego i świętokrzyskiego. Kreowanie różnorodnych form aktywności lokalnej oraz podnoszenie świadomości i wiedzy obywatelskiej. Promocja przedsiębiorczości, turystyki, kultury, sportu i innowacyjności oraz wzmocnienie aktywności zawodowej grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. Promocja wolontariatu, integracji społecznej, w tym osób niepełnosprawnych, integracji europejskiej, realizacja działań na rzecz promocji rzeczpospolitej Polskiej oraz regionów Polski.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentacji stowarzyszenia w ramach zwykłego zarządu, a także zaciągania zobowiazań i rozporządzania prawami o wartości 5. 000 zł uprawniony jest prezes zarządu lub członek zarządu upoważniony przez prezesa. Do zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami powyżej 5. 000 zł działa dwóch członków zarządu, w tym prezes.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY