Nazwa pełna

CORDIA DEVELOPMENT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000733999

NIP

7010825527

REGON

380423068

Adres siedziby

Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 czerwca 2018 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń oraz podpisywania w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie. W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 3 lutego 2022 r.

    PROKURA ŁĄCZNA: KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018