Nazwa pełna

FAMILEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000733918

NIP

6793169888

REGON

380372282

Data rejestracji

28 maja 2018 r.

Data ostatniej zmiany

30 maja 2018 r.

Adres siedziby

Włoska 8 / 44, 30-638 Kraków, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Sprzedaż detaliczna części I akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż hurtowa części I akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • Sprzedaż hurtowa I detaliczna motocykli, ich naprawa I konserwacja oraz sprzedaż hurtowa I detaliczna części I akcesoriów do nich

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Działalność portali internetowych

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) I podobna działalność

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 28 maja 2018 r.

  48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Adres e-mail

POD1@OP.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018