Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

607,4 tys. zł

2016 r.

228,4 tys. zł