Poprzednio

ENERGIAPRO

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

9

104 mln zł

55,8 mln zł

2007 - 2013

3

59,9 mln zł

26,1 mln zł

Łącznie

12

164 mln zł

81,9 mln zł