Poprzednio

ENERGIAPRO

Nazwa pełna

TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000073321

NIP

6110202860

REGON

230179216

Adres siedziby

Podgórska 25A, 31-035 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

18 grudnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

560,5 mln zł

Kapitał wpłacony

560,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 31 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W TAURON DYSTRYBUCJA S.A. W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT.A) TIRET 5 UPPPOFT

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 41 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 1 września 2011 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA - ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W GLIWICACH

 • Od 18 października 2012 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA - ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ ORAZ PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA - ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W BĘDZINIE

 • Od 27 lutego 2017 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA - ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W KRAKOWIE ORAZ PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA - ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W TARNOWIE

 • Od 23 listopada 2020 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA - ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W OPOLU ORAZ PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA - ZWIĄZANA Z DZIAŁANOŚCIĄ TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE

 • Od 22 września 2021 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA - ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOSCIĄ TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU ORAZ PROKURA ODDZIAŁOWA SAMIOSTNA - ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ TAURON DYTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

 • Od 22 września 2021 r.

  PROKURA ODDZIAŁOWA SAMOISTNA - ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOSCIĄ TAURON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W JELENIEJ GÓRZE ORAZ PROKURA ODDZIAŁOWA SAMIOSTNA - ZWIĄZANA Z DZIAŁALNOŚCIĄ TAURON DYTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W LEGNICY

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

30,6 mln zł

2019 r.

38,7 mln zł

2018 r.

19 mln zł

2017 r.

119,3 mln zł

2016 r.

30,1 mln zł

2014 r.

337,6 tys. zł

2013 r.

6,9 mln zł

2012 r.

34,7 mln zł

2011 r.

27,9 mln zł

2010 r.

20,9 tys. zł

2009 r.

12,1 tys. zł

2008 r.

13,5 tys. zł

2007 r.

63,2 tys. zł

2006 r.

1,7 mln zł

2005 r.

758,6 tys. zł

2004 r.

58,5 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
58,5 tys. zł 758,6 tys. zł 1,7 mln zł 63,2 tys. zł 13,5 tys. zł 12,1 tys. zł 20,9 tys. zł 27,9 mln zł 34,7 mln zł 6,9 mln zł 337,6 tys. zł 30,1 mln zł 119,3 mln zł 19 mln zł 38,7 mln zł 30,6 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

9

104 mln zł

55,8 mln zł

2007 - 2013

3

59,9 mln zł

26,1 mln zł

Łącznie

12

164 mln zł

81,9 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1128 SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001