STOWARZYSZENIE

Numer KRS

0000731387

Numer NIP

5833304809

Numer REGON

380206891

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, W TYM ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

ul. Browarna 1 / 12

80-842 Gdańsk

Polska