Nazwa pełna

LODÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000729530

NIP

9151797828

REGON

364372515

Adres siedziby

Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 37, 55-100 Trzebnica, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

25 kwietnia 2018 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

1,4 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku, gdy zarząd jest jednoosobowy członek zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie. W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy każdy członek zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie w zakresie zwykłego zarządu. W sprawach przekraczających zwykły zarząd, tj. Zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem w kwocie ponad 10. 000 złotych (dziesięć tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 7 czerwca 2018 r.

  Wartość udziałów

  834 tys. zł

  Liczba udziałów

  8340

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 7 czerwca 2018 r.

  Wartość udziałów

  556 tys. zł

  Liczba udziałów

  5560

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

364 tys. zł

2020 r.

213 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018