Nazwa pełna

GERDA HYDOMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000728522

NIP

5223123245

REGON

380039832

Data rejestracji

24 kwietnia 2018 r.

Adres siedziby

Łopuszańska 53, 02-232 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

2.7 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie I walcowanie metali; Metalurgia proszków

Przedmiot pozostałej działalności
 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych

 • Produkcja narzędzi

 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

 • Produkcja maszyn do obróbki metalu

 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Produkcja pozostałych części I akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

 • Naprawa I konserwacja metalowych wyrobów gotowych

 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu łącznie lub członka zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
 • PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

 • PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018