Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • Od 18. 04. 2018 do 31. 12. 2018

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
  • Od 18. 04. 2018 do 31. 12. 2018