Nazwa pełna

PLAC BERNARDYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000727486

NIP

5213823142

REGON

369994078

Data rejestracji

18 kwietnia 2018 r.

Adres siedziby

Plac Bernardyński 2 / 7, 02-901 Warszawa, Polska

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz - plac bernardyński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie. Do reprezentowania spółki będącej komplementariuszem obowiązuje następujący sposób reprezentacji: w przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • Od 18 kwietnia 2018 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  9.000,00 ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  9.000,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  9.000,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 18 kwietnia 2018 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  80.000,00 ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  80.000,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  80.000,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 18 kwietnia 2018 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  9.000,00 ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  9.000,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  9.000,00 ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018