Nazwa pełna

AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA "TATWEDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000072650

NIP

5470242878

REGON

070424754

Adres siedziby

Legionów 59A, Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko- Biała, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 grudnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu jednoosobowo.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

423,6 tys. zł

2021 r.

5,6 mln zł

2020 r.

5,3 mln zł

2019 r.

5,5 mln zł

2018 r.

5,5 mln zł

2017 r.

4,8 mln zł

2016 r.

4,8 mln zł

2015 r.

4,9 mln zł

2014 r.

4,4 mln zł

2013 r.

5 mln zł

2012 r.

3,6 mln zł

2011 r.

2,9 mln zł

2010 r.

3,4 mln zł

2009 r.

2,9 mln zł

2008 r.

1,2 mln zł

2007 r.

830,6 tys. zł

2006 r.

723,7 tys. zł

2005 r.

507,9 tys. zł

2004 r.

327 tys. zł

2003 r.

363,2 tys. zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
363,2 tys. zł 327 tys. zł 507,9 tys. zł 723,7 tys. zł 830,6 tys. zł 1,2 mln zł 2,9 mln zł 3,4 mln zł 2,9 mln zł 3,6 mln zł 5 mln zł 4,4 mln zł 4,9 mln zł 4,8 mln zł 4,8 mln zł 5,5 mln zł 5,5 mln zł 5,3 mln zł 5,6 mln zł 423,6 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2174 SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001