Nazwa pełna

UNIREST SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000726088

NIP

5272850028

REGON

380049322

Data rejestracji

25 kwietnia 2018 r.

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła Ii 29, 00-867 Warszawa, Polska

Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki oraz do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawniony jest komplementariusz. Komplementariuszem jest unirest szczecin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Sposób reprezentacji komplementariusza: do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu komplementariusza upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. W skład zarządu komplementariusza wchodzi: krzysztof bubrowiecki - prezes zarządu, tomasz wiesław grabowski - wiceprezes zarządu, władysław dębski - wiceprezes zarządu.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018