Nazwa pełna

KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000725148

NIP

5252658150

REGON

364383766

Adres siedziby

Tysiąclecia 13, 38-400 Krosno, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

30 marca 2018 r.

Kapitał zakładowy

25 mln zł

Kapitał wpłacony

25 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, spółka reprezentowana jest przez dwóch członków zarządu działających łącznie lub członka zarządu działającego łącznie z prokurentem (samoistnym lub łącznym) lub gdy zostanie powołany członek zarządu do spraw strategii i restrukturyzacji, spółka reprezentowana jest przez: 1)dwóch członków zarządu, w zakresie czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których wartość nie przekracza 100. 000 zł (sto tysięcy złotych) w okresie jednego roku z tym samym podmiotem; Lub 2)dwóch członków w tym członka zarządu do spraw strategii i restrukturyzacji lub przez członka zarządu do spraw strategii i restrukturyzacji łącznie z prokurentem (samoistnym lub łącznym) w zakresie czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których wartość przekracza 100. 000 zł (sto tysięcy złotych) w okresie jednego roku.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Decyzje UOKiK

16 sierpnia 2022 r.

DKK-195/2022

Kontrola koncentracji

29 lipca 2021 r.

DKK-171/2021

Kontrola koncentracji

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

18,7 mln zł

2022 r.

273,5 tys. zł

2021 r.

428,6 tys. zł

2020 r.

2,6 mln zł

2019 r.

731,9 tys. zł

2018 r.

12,8 mln zł

2018
2019
2020
2021
2022
2023
12,8 mln zł 731,9 tys. zł 2,6 mln zł 428,6 tys. zł 273,5 tys. zł 18,7 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.KROSNO.COM

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018