Nazwa pełna

SOCJALIZM BOHATERSKO WALCZY Z PROBLEMAMI NIEZNANYMI W ŻADNYM INNYM USTROJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000724610

NIP

9562333869

REGON

369781922

Data rejestracji

22 marca 2018 r.

Data ostatniej zmiany

28 sierpnia 2018 r.

Adres siedziby

Pod Krzywą Wieżą 14, 87-100 Toruń, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostała działalność wydawnicza

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek

  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

  • Wydawanie gazet

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018